נופים בקהילה – הדר רודין 0523-744944

| | | |

ייעוץ מקצועי ואירגוני למחלקות וענפי נוי

קיבוצים רבים עברו בשנים האחרונות תהליך הפרטה ברוב או בכל תחומי הקהילה, כאשר בכל הקשור לנושא השטחים הירוקים הפתוחים לא נעשתה עבודת חלוקה/הגדרה מסודרת, ואין כיום בידי ענף הנוי או ההנהלה מספיק פרטים בכדי להגדיר בצורה יעילה ומדויקת את המשאבים הדרושים לצורך אחזקת הנוי הציבורי בחצר.

קיימות מספר אפשרויות הניתנות בידינו לביצוע בנושא עריכת תכנית רב שנתית בשלבים, המחלקת, מסמנת ומבהירה את השטחים, בתחומים שונים:

סקירה, סימון ורישום השטחים, חלוקה לרמות אחזקה, והגדרתן.

שלב זה בתהליך הינו השלב הסוקר ומגדיר את השטחים תוך התייחסות למיקום השטח ביחס לרצף הנופי בישוב (מרכז, אזורי שכונות, היקף וחורשות), חשיבותו לאוכלוסייה והרכב הצמחייה בכל אזור, כלומר, מדשאות שיחיות מושקות או עצים בוגרים וצמחייה אקסטנסיבית.

לדוגמה – בעבר בקיבוץ המשותף, רוב הפעילות החברתית רוכזה לאזור חדר האוכל – נהוג היה להקצות את מלוא הטיפול והמשאבים שם, ושאר אזורי הקיבוץ היו מטופלים בצורה בינונית או לעיתים אף מוזנחים.

לעומת זאת כיום, אופי ההתנהלות היומיומית בקיבוצים רבים השתנה, פעילות חדרי האוכל צומצמה מאוד ועלינו לבחון מחדש את הקצאת המשאבים בשטחים השונים, ולהגיע לתוצאה כזו שבנוסף לטיפוח המרכז אנו שמים דגש גם על אזורי השכונות והדרכים בהם יש תנועת אוכלוסייה, וכן לסמן אזורי מפתח לטיפוח.

מיפוי ורישום מדויק של השטחים הפתוחים

שלב זה כולל חלוקת הגנים לגני משנה בהתאם לדרוג והגדרת רמות האחזקה שיקבעו.

בסופו של התהליך יהיו בידי ההנהלה נתונים מדויקים על השטחים ותהייה אפשרות לקבלת החלטות ענייניות ומקצועיות.

שלב זה הינו שלב חשוב המצריך לרוב דיונים ואישורים עקרוניים בועדות הקיבוץ.

דוגמה לתוכנית חלוקה לרמות אחזקה בגעתון:

הדר רודין - תכנית חלוקת שטחי גינון

סקירת מערכות נוף בשטחים הפתוחים

לאחר דירוג הגנים השונים, רצוי לבצע סקר הבוחן ומרכז המלצות לגבי מצב המערכות השונות בגן, לדוגמה:

  • בחינת מצב מערכות ההשקיה, הגשת המלצות לשיפור, והגדרת משטרי השקיה  (ניתן ע”י ייעול מערכות ועבודה מדויקת להביא לחיסכון ניכר בהוצאות המים אשר מהוות כיום את עיקר הנטל התקציבי בתחום).
  • בחינת אופי ומצב הצמחייה והגשת המלצות לגבי טיפול ואחזקה נכונה, ו/או שינוי ההרכב באם אינו מתאים לדחיפות הטיפול אשר נגזר מרמת האחזקה.
  • בחינת אלמנטים דוממים בגן והגשת המלצות לגבי שדרוג, הוצאה או הוספה (הימצאות ספסלי ישיבה ומצבם, ברזיות, פנסי תאורה וכו’…)

דוגמה ללוח הפעלה למדשאות:

Hadar_Midshaot-

צרו קשר
| | |
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן